Sharing is caring!

  • Deși folosim cu regularitate tehnologie care are la bază principii de fizică cuantică (telefonul mobil, aparatele RMN, electroencefalografe, etc….), există încă oameni de știință și cadre didactice care contestă această latură a științei. Ba mai mult, fizicienii clasici (fizică newtoniană) refuză integrarea fizicii cuantice. Astfel, în prezent există două fizici: fizica relativistă și fizica cuantică. Cele două se studiază separat, ca două domenii distincte.

  • Deși biochimiști de renume (William McDougall, Rupert Sheldrake), în urma unor experimente de amploare, afirmă că există un câmp morfic, o stare de interconectare în timp – spațiu, o perpetuare a informației la nivel de mental inconștient, fără comunicare verbală, biologii încă refuză să renunțe la teoria evoluției. Există experimente care o contestă categoric. Cu toate acestea, comunitatea oamenilor de știință încă nu acceptă alte variante.

  • Deși s-a constatat că molecula de apă este mai mare decât canalul celulei  (aquaporină), și cu toate acestea apa are un circuit regulat intracelular, aceasta folosind, în fapt, starea de undă în momentul trecerii – medicii continuă să privească organismul uman ca materie și-atât. Comunitatea științifică refuză să privească organismul uman ca pe un sistem complex undă particulă. Cu toate acestea, razele X ale aparatelor radiologice nu ar revela imagini din corp, dacă acesta nu ar avea proprietatea de undă (razele pot pătrunde materia, dar imaginile revelate pe monitor se produc în starea de undă).

  • Deși se predă chiar și în clsele primare faptul că imaginea se formează prin impuls electromagnetic (biofoton) captat prin organul ochi, transformat apoi în impuls neuronal la baza cortexului, în zonele lobului occipital, 99,9% dintre oameni nu-și pun întrebări cu privire la semnificația acestei informații. Mai mult, nici măcar specialiștii în domeniu nu par dispuși să facă o schimbare de paradigmă, în ciuda evidentului. Și mai mult, încă nu se poate explica științific care este procesul exact la baza lobului occipital, prin care impulsul neuronal este reconvertit în informație vastă și precisă (imagine). Același lucru este valabil cu privire la sunet. Este necunoscut felul în care omul este capabil să diferențieze voci, tonuri ale vocilor, etc. În fapt noi captăm unde electromagnetice cu diferite vibrații. Acestea sunt transformate în informație. Precizia cu care reușim să diferențiem este încă un mister.
  • Deși se știe fără dubiu că suntem capabili să captăm informații doar între anumite praguri vibraționale (ale undei electromagnetice transformată în impuls neuronal, transformată apoi în imagini, sunete, senzații) – se ignoră cu desăvârșire că, în fapt, celelalte frecvențe pe care nu suntem capabili să le captăm, conțin tot atâta informație ca și cele pe care le putem decoda.

  • Mai mult, deși este cunoscut faptul că, deși nu putem decoda în plan conștient acele unde cu frecvențe care depășesc pragurile minime și maxime, în fapt, noi le înmagazinăm ca informație subliminală – majoritatea specialiștilor în domeniu încă studiază omul doar prin prisma informațiilor pe care le deține în planul conștient.

  • Deși există nenumărate cazuri în lume de oameni care captează și emit  informații dincolo de pragurile liminale clasice (telepatie, telekinezie, levitație, clarviziune, claraudiție, experiențe extracorporale, precogniție, postcogniție, capacități mediumice), cazuri studiate de oameni de știință, totuși, aceste studii sunt ignorate, ba chiar ironizate de majoritatea specialiștilor. Astfel că, în ciuda faptului că există cazuri celebre (și mai puțin celebre) incontestabile, parapsihologia este considerată o pseudoștiință. Comunitatea științifică ironizează acest domeniu. Aparate specializate din structurile  militare – nu.
  • Deși majoritatea dintre cei care vor citi aceste rânduri își vor pune întrebări, și se vor simți deschiși la minte, în maxim 3 zile, 99% dintre voi veți continua să vă trăiți viața cu aceleași credințe.

  • Deși, personal, cunosc aceste lucruri, și în conștiința mea au valoare de adevăr incontestabil, îmi trăiesc viața în acord cu credințele generale.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.